torsdag 1. mars 2018

Skredkunnskap til Tromsø kommune

Nå har også Tromsø kommune fått noen ansatte med litt mer kunnskap om snøskred.

Vi ble invitert av Seksjon for byutvikling til å holde et lite innføringskurs i skredlære for en del av deres ansatte. 14-15 entusiastiske og spørrevillige deltakere stilte onsdag 28.februar til ei teoriøkt inne på Rådhuset.

Torsdag 1.mars hadde vi så ei økt ute med fokus på å måle bratthet på terreng samt kameratredning og bruk av søkestang, spade og sender/mottaker før vi avsluttet med demonstrasjon av utgraving.

En stor takk for oppdraget!
mandag 26. februar 2018

Skredkunnskap til Politiet

Da har vi vært så heldige og bidratt med å arrangere 2 skredworkshoper for Tromsø politiidrettslag.
 
Oppleggene gikk i februar med Torben som MSMG  ansvarlig og instruktør.
Workshopene startet med en teorikveld om aktuelle temaer:
-snø
-terreng
-menneskelig faktor
-vær
-turplanlegging
-utstyr
-Regobs og varsom.no
 
Dagen etter var det uteøkt med snøkunnskap i praksis, snøprofil og stabilitetstester, utgraving i V-formasjon  og avslutning i mørket med ei økt med bruk av sender/mottaker.
 
Det var et veldig givene opplegg med en gjeng positive og entusiastiske politifolk. Flere av deltakerne hadde vært i eller med på en skredhendelse. Dette fikk vi alle pratet om, slik at vi kunne ta lærdom av deres erfaringer.

En stor takk for at vi fikk bidra med å spre litt kunnskap til en veldig viktig etat i snøskredarbeidet!
 
Vil spesielt takke Merethe Samuelsen som tekninsk sjef og kakebaker.
 
Vi håper vi kan få komme tilbake senere og holde flere skredopplegg for dem.