søndag 1. januar 2012


SKREDKURS vinteren 2012

For alle oss som ferdes i brattere vinterfjell er kunnskaper om mennesker, terreng, rutevalg, snø og snøskred viktige for å kunne ferdes sikrere. For mange er den enkleste veien til kunnskap å ta et skredkurs.

Innføringskursene kursene våre vil bli avholdt i Tromsøområdet. De omliggende fjell i nærheten av Tromsø er meget godt egnet til skredkurs med muligheter til alle typer turer og vurderinger.
Det videregående kurset avholdes i Lyngen med gamle Solhov folkehøgskole på Lyngseidet som base. I tillegg blir det ei kveldsøkt i forkant

INNFØRINGSKURS I TROMSØ

Kurs 1: 27.01 - 29.01
Kurs 2: 03.02 - 05.02
Kurspris: 1.650,-
Pris ungdommer under 25 år: 1.500,-

Formål med kurset er å gi deltakerne kunnskaper til å kunne ferdes tryggere i vinterfjellet. Dette skal oppnås gjennom ei innføring i å legge mest mulig trygge veivalg, vurdere skredfare og gjennomføre kameratredning.
Kursene starter fredag ettermiddag med teori inne. Lørdag er det uteøkt på dagtid med ei påfølgende teoriøkt inne på ettermiddagen. Søndag er det ny uteøkt før vi tar ei kort avslutning inne.

Kursinnhold
Emner som blir tatt opp er skredtyper, snø og snøomvandling, snødekket, værfaktorer som påvirker skredfare, vegvalgsvurderinger, den menneskelige faktor, turplanlegging og kameratredning.

VIDEREGÅENDE SKREDKURS I LYNGSALPENE  - "Toppturer og utfordringer"

Kurset blir holdt helga 02.-04.03 med base på gamle Solhov Folkehøgskole på Lyngseidet.
Her blir vi boende på underlag/madrass på gulv. Her er veldig gode kjøkkenfasiliteter hvor folk kan lage mat. I tillegg blir det en forberedelsekveld  i Tromsø tirsdag 28.02.


Kurspris: 2.050,- Prisen inkluderer selve kurset + overnatting på Solhov.
Hver enkelt er selv ansvarlig for å komme seg til Solhov og for mat. Vi kan evt. koordinere noe av dette på forberedelseskvelden.

Kursinnhold
Den menneskelige faktor er den viktigste årsak til skredulykker der mennesker er involvert. Derfor mener vi i MSMG at med å fokusere på den menneskelige faktor har vi mest å hente i forhold til bedre skredopplæring. Derfor arrangerer vi denne sesongen for første gang et videregående skredkurs der vi skal jobbe mer med hvordan vi kan planlegge og gjennomføre en tur mest mulig sikkert. Kurset blir en videreføring av et innføringskurs. Kursrammen blir skredutfordringene satt i et turkonsept. Vi vil også fokusere på kameratredning mhp. søkemetoder og utgravning.Det forventes aktiv medvirkning fra deltakerne. Her skal vi legge opp til både faglig input fra oss og gode diskusjoner blant og innspill fra dere.
Lyngenfjellene vil også bidra til å sette ei verdig ramme rundt kurset.

For påmelding og mer informasjon om kursene; ta kontakt med Espen helst på e-post: espen@msmg.org (eller tlf.91 11 91 73)