mandag 14. juni 2021

Vi har vært på faglig oppdatering og utvikling

Helga 11.-13.juni 2021 arrangerte DNT fjellsport Troms; Norsk Fjellsportforum skredinstruktørseminar i Tromsø. Der stilte og bidro også Svein, Torben og Espen.

Et meget bra og inspirerende opplegg  satt på scenen av Håvard Lium, Cecilie Harr Moen og Stein Tronstad sammen med engasjerte deltakere bidro til ei meget lærerik og flott helg.

Dette var ei helg med utveksling av ideer og erfaringer krydret med mye bra og meget nyttig faglig stoff . Gjennomført både inne og ute

En stor stor takk fra MSMG gutta til arrangørene med ei oppsummering i klassisk kortform; meget bra!!