mandag 22. november 2021

Vi har vært på Skredkonferansen på GolDa er "Nordisk konferanse om snøskred og friluftsliv" Gol avholdt. Konferansen går av stabelen hvert andre år ulike steder i landet.

Torben og Espen var der, sammen med 250 andre entusiaster. 

Vi deler her noen tanker etter konferansen:

Årets konferanse hadde et veldig varierende innhold rammet inn av tema var «Spor», og vi spora innom mange interessante tema.
 
Det som jeg kanskje tenker er av størst interesse etter konferansen er innlegget til Bjørn Torleif Lie. Han hadde innlegg om «digitale» skredkurs.
Han har laget 2 digitale skredkurs i dialog med NVE og skredskolen til Varsom. Han hadde en veldig bra presentasjon og viste hvordan disse kursa er tenkt brukt. Med disse kursa kan kursdeltagerne lese og ha en grunn forståelse for faget før de kommer på kurs. Disse kursa hadde og en «eksamen» som deltagerne kunne avholde digitalt. Her vil de da få kartlagt hva/om /hvilket tema de må jobbe mere med. Tenker dette kunne vært noe å gitt deltagerne før de kom på kurs, og selvsagt at de har tilgang til dette i en periode etterpå og.
 
Martin Indreiten innlegg om «tomme skred» sa noe om viktigheten av innmeldelse av skred til RegObs. De har flere ganger i Longyearbyen (rednings tjenesten) rykket ut flere ganger ti samme skred, som er tidligere meldt inn.
Han påpekt viktigheten av å bruke RegObs, og ikke være «less» på å melde inn observasjoner. Det kan være nok at det meldes inn med bilde og hvor/når. Vi må jobbe for at terskelen for å melde inn til RegObs, er lav. Tror mange «kvier» seg for å melde inn…..
 
Karsten Müller og Christian Jacdicke hadde innlegg om høyere utdanning innenfor snøskred-faget på bachelor-, master- og doktorgradsnivå i Norge. Interessant å høre hva som er innafor faget på Universitetene. Her er det mulig å bygge på kunnskap, også for oss instruktører for å få en ennå større forståelse av snø og snødekke.

Representanter fra Norsk Fjellsportforum (NF)  fortalte om deres jobb med den nye standarden i NF «Førstehjelp for friluftsliv» Her har de jobbet fram forslag og tanker på dette med 1.hjelp og NF standard/Utdanning . Utrolig interessant og viktig arbeid, dette med 1.hjelp og samkjøring synes jeg er viktig. Dette sikrer kursdeltagere lik opplæring og det kvalitetssikrer vårt arbeid som instruktører. Vi vil med dette få en opplæring i 1.hjelp som er relevant for snøskred og vinterfjellet.
 
Lørdag  styrte vår alles Tim Dassler «Roundtable» med tema; "Hvordan skal vi designe skredopplæringen og skredkursene på en best mulig måte?" . 
Mange gode tanker og ideer. Hovedfokuset vårt er vell å få flest mulig på kurs og at de etter endt kurs føler at de har lært noe, og at dette trygger deres ferdsel på ski, samt at deltagerne finner gleden med å finne «villsnøen» der den er trygg og god ut fra rådende forhold.

Andre foredrag vi fulgte spent med på var Håkon Gammelsæter sin gjennomgang av hvordan DNT håndterer forebyggende skredarbeid med utgangpunkt i skredulykka ved Trollfjordhytta for to år siden.  Viktig arbeid!!


Utenlandske skiturister utgjør en betydelig andel av den norske skredstatistikken. Rune Engeset fra Snøskredvarslingen stilte i sitt innlegg spørsmålet om hvordan vi skal nå ut med informasjon til denne gruppen. Innovasjon Norge er en viktig støttespiller og pådriver i dette viktige arbeidet!! 

Terrengfaktoren er jo vår beste venn når det gjelder hvordan å håndtere trygg ferdsel i vinterfjellet. Her er KAST (Klassifisering av skredterreng)  blitt et meget viktig verktøy for oss. KAST er den norske versjonen av det canadiske ATES systemet.  En av grunnleggerne av systemet; Grant Statham fra Canmore i Canada holdt et meget interessant nettforedrag om endringer i klasseinndelingen i systemet. 
Vi håper og satser på at KAST blir enda mer innarbeidet blant det norske toppturfolket. Det er mye turglede å hente fra trygge turer.

Vi takker for utrolig lærerike dager på Gol!!

Mer informasjon om årets konferanse og om tidligere seanser finner dere på www.skredkonferansen.no

Vi anbefaler alle med interesse for snø og skred å dra på neste skredkonferanse. Det er utrolig mye kunnskap og hente fra samvær med gode venner og sanne entusiaster! 
 
SKI YOU ALL