tirsdag 4. september 2012

SKREDKURS vinteren 2013

Vi bor midt i norges flotteste område for toppturer på ski. Det er ikke uten grunn at Tromsø kalles norges toppturhovedstad. Snødekte fjellsider har stor tiltrekningkraft på mange av oss som søker de gode vinteropplevelser. Men den intense gleden kan raskt endre seg til bunnløs tragedie. Snøskred. Det vet alle oss som bor i dett vakre nord. Troms er det fylket i landet som de siste år har hatt flest skredulykker med dødelig utfall.

Ingen skitur er verdt et dødt menneske. Den eneste 100 % sikre måten å overleve et snøskred er ikke å bli tatt.  Med dette utgangspunktet tilbyr Midnight Sun Mountain Guides innføringskurs i skredlære med fokus på forebygging. Vi ønsker å gi deltakerne basal kunnskap i å kunne ferdes sikrere på tur i snødekket brattere lende. 

Innføringskursene kursene våre vil bli avholdt i Tromsøområdet. De omliggende fjell i nærheten av Tromsø er meget godt egnet til skredkurs med muligheter til alle typer turer og vurderinger.


INNFØRINGSKURS
Dette er et kurs der vi er mye ute på tur. Deltakelse på kurs forutsetter at man har solide randonnè eller telemarksski og at man har gjennomført minimum et par toppturer tidligere i vinter.

Kurs 1: 25.01 - 27.01
Kurs 2: 01.02 - 03.02
Kurs 3: 15.02 - 17.02  (EKSTRA KURS)

Kurspris: 1.800,-
Pris ungdommer under 25 år: 1.650,-

Kursene starter fredag ettermiddag med teori inne. Lørdag er det uteøkt på dagtid med ei påfølgende teoriøkt inne på ettermiddagen. Søndag er det ut på tur før vi tar ei kort avslutning inne.

Kursinnhold
Vi gjennomgår alle de viktige faktorene for dannelse av snøskred, med stor vekt på den menneskelige faktor. Dette gjør vi bl.a gjennom at deltakerne får planlegge og gjennomføre egen tur.
Konkrete emner som blir gjennomgått er skredtyper, terrenget, snøen og snøomvandling, værfaktorer som påvirker skredfare, vegvalgsvurderinger,  turplanlegging og kameratredning.

Vi samarbeider med Tromsø ski & sykkel, der alle deltakere på kursene våre vil kunne få kjøpe aktuelt utstyr med gode rabatter.


For påmelding og mer informasjon om kursene; ta kontakt med Espen helst på e-post: espen@msmg.org (eller tlf.91 11 91 73

lørdag 21. juli 2012

Brekurs 2012

Med sin lette tilgjengelighet og storslåtte omgivelser er Steindalen på Lyngenhalvøya et perfekt sted å arrangere ei helg med breopplevelser. Vi skal gi dere ei kort innføring i brevandringens mysterier.
Vi skal lære å bruke isøks og stegjern, ulike gangteknikker og hvordan vi plasserer sikringsmidler. Sikkerhet er viktig ved brevandring og vi skal derfor ha ei økt på redning fra bresprekk. Meget spennende. Og så skal vi vandre rundt i brefallet på Steindalsbreen og oppleve spenningen og intensiteten av å være i et fascinerende naturelement.

Dato: fredag 31.08 - søndag 02.09
En teorikveld i Tromsø tirsdag 28.08

Pris: 1.850,-
Inkluderer leie av breutstyr. Vi bruker privatbiler til transport og spleiser på utgiftene.
Antall deltakere: minimum 4

Ansvarlige instruktører: Espen Nordahl og Svein Mortensen

Praktiske opplysninger: Deltakere må stille med telt og kokere. Vi organiserer deltakerne i telt- og kokelag. Vi er også avhengig av at deltakere stiller med biler til transport. Avgang Tromsø fredag ettermiddag med hjemkomst søndag kveld.

Anmarsjtid til leirplass er ca. 1 ½ time i relativt lettgått terreng.

Påmelding og mer informasjon; ta kontakt på espen@msmg.org eller på telefon: 91 11 91 73 (Espen)

Vel møtt til trivelige dager i Lyngsalpene

fredag 18. mai 2012

Tur til Jiekkevarri lørdag 4.august


Med sine 1834 moh. er dette kongen i Lyngens tindekatedral. En skikkelig fjellsporters dagbok er ikke komplett uten et besøk til Jøkelfjellet. Jiekkevarri er et stort fjell. Ei bestigning krever respekt og er en lang og tildels slitsom opplevelse. Men når du står på topp punktet av Troms fylke er alle liter med svette og verkende lårmuskler glemt.

Turen er ikke teknisk krevende men krever god form. Siste del går på bre og vi vil da gå i tau. Eventuell bruk av isøks og stegjern vil vurderes ut fra forholdene. Ellers forutsetter det at deltakerne har vanlig fjellutstyr og -bekledning. Det er viktig å være klar over at selv sommerstid kan det bli hustrig og kaldt i 1800 meters høyde.

Tidspunkt:              Lørdag 4.august 2012
Ansvarlige guide:  Espen Nordahl
Pris :                         1.300,-
Prisen inkluderer guiding og nødvendig breutstyr

Forutsetninger: God form!!. Turen omfatter 2200 høydemeter og tar 10-12 timer Deler av turen går i løs ur. Det er viktig å ha med seg tilstrekkelig med drikke og mat.
NB: Turen krever godt vær og gode forhold. Endelig avgjørelse om tur tas dagen før.
Påmelding og mer informasjon : espen@msmg.org

mandag 13. februar 2012

Vinterens Jiekkevarritur går av stabelen onsdag 2.mai

Jiekkevarri er Troms høyeste fjell med sine 1834 moh. og turen til topps midt i Lyngsalpenens vakre tindeverden er en utrolig flott opplevelse!. Kanskje en av Norges flotteste skiturer.

Form og ferdigheter
Turen er realtivt krevende og omfatter totalt ca.2200 høydemeter og tar 10-13 timer om vinteren. Dette forutsetter at deltakerne er i god form og har gjennomført flere toppturer på ski i løpet av vinteren. Man må også ha bra skiferdigheter.

Nødvendig utstyr
Telemarkski eller Randoneeski med stålkanter
Skifeller som dekker mest mulig av skibredden
Skistaver
Skistøvler
Søkestang
Spade
Sender/mottakerutstyr (skredsøker) (vi har et visst antall til utlån for kr.100,-)
Dagstur ryggsekk (minimum 50 liter)
Ullundertøy
Vanlig fjellbekledning (vind-/vanntett)
Evt.gamasjer
Votter og lue
Dunjakke
Reserveklær
Solbriller
Solkrem
Mat
Drikke; minimum 3 liter. Også varm drikke
Fotoapparat

Siste delen av turen på bre og her vil vi bruke tau. Breutstyr er inkludert, men hver enkelt må bære sele + karabin

Oppmøte/transport
Deltakerne er selv ansvarlig for transport til startsted i Holmbukta. For de som kjører fra Tromsø har vi oppmøte utafor Pyramiden kjøpesenter i Tromsdalen tidlig på morgenen.

Deltakeravgift
Kr.1.150,- pr. person

Påmelding og mer informasjon
Kontakt Espen på espen@msmg.org

PS: Deltakerbegrensning.!! 

Så da ønsker vi velkommen til en trivelig tur!

Rapport fra første del av årets skredkurssesong


To kurs i regi av MSMG og et kurs for Vegvesenets skredobservatører ble alle gjennomført etter planene tross en vinter med lite snø.

MSMG kursene gikk med utgangspunkt Tromsø med totalt 32 deltakere. Kurset for Vegvesent ble holdt på Hav og Fjells flotte anlegg på Ringvassøya. Dette kurset hadde fokus på sikker ferdsel og kameratredning.

Vi takker alle deltakerne for lærerike dager! 


søndag 1. januar 2012


SKREDKURS vinteren 2012

For alle oss som ferdes i brattere vinterfjell er kunnskaper om mennesker, terreng, rutevalg, snø og snøskred viktige for å kunne ferdes sikrere. For mange er den enkleste veien til kunnskap å ta et skredkurs.

Innføringskursene kursene våre vil bli avholdt i Tromsøområdet. De omliggende fjell i nærheten av Tromsø er meget godt egnet til skredkurs med muligheter til alle typer turer og vurderinger.
Det videregående kurset avholdes i Lyngen med gamle Solhov folkehøgskole på Lyngseidet som base. I tillegg blir det ei kveldsøkt i forkant

INNFØRINGSKURS I TROMSØ

Kurs 1: 27.01 - 29.01
Kurs 2: 03.02 - 05.02
Kurspris: 1.650,-
Pris ungdommer under 25 år: 1.500,-

Formål med kurset er å gi deltakerne kunnskaper til å kunne ferdes tryggere i vinterfjellet. Dette skal oppnås gjennom ei innføring i å legge mest mulig trygge veivalg, vurdere skredfare og gjennomføre kameratredning.
Kursene starter fredag ettermiddag med teori inne. Lørdag er det uteøkt på dagtid med ei påfølgende teoriøkt inne på ettermiddagen. Søndag er det ny uteøkt før vi tar ei kort avslutning inne.

Kursinnhold
Emner som blir tatt opp er skredtyper, snø og snøomvandling, snødekket, værfaktorer som påvirker skredfare, vegvalgsvurderinger, den menneskelige faktor, turplanlegging og kameratredning.

VIDEREGÅENDE SKREDKURS I LYNGSALPENE  - "Toppturer og utfordringer"

Kurset blir holdt helga 02.-04.03 med base på gamle Solhov Folkehøgskole på Lyngseidet.
Her blir vi boende på underlag/madrass på gulv. Her er veldig gode kjøkkenfasiliteter hvor folk kan lage mat. I tillegg blir det en forberedelsekveld  i Tromsø tirsdag 28.02.


Kurspris: 2.050,- Prisen inkluderer selve kurset + overnatting på Solhov.
Hver enkelt er selv ansvarlig for å komme seg til Solhov og for mat. Vi kan evt. koordinere noe av dette på forberedelseskvelden.

Kursinnhold
Den menneskelige faktor er den viktigste årsak til skredulykker der mennesker er involvert. Derfor mener vi i MSMG at med å fokusere på den menneskelige faktor har vi mest å hente i forhold til bedre skredopplæring. Derfor arrangerer vi denne sesongen for første gang et videregående skredkurs der vi skal jobbe mer med hvordan vi kan planlegge og gjennomføre en tur mest mulig sikkert. Kurset blir en videreføring av et innføringskurs. Kursrammen blir skredutfordringene satt i et turkonsept. Vi vil også fokusere på kameratredning mhp. søkemetoder og utgravning.Det forventes aktiv medvirkning fra deltakerne. Her skal vi legge opp til både faglig input fra oss og gode diskusjoner blant og innspill fra dere.
Lyngenfjellene vil også bidra til å sette ei verdig ramme rundt kurset.

For påmelding og mer informasjon om kursene; ta kontakt med Espen helst på e-post: espen@msmg.org (eller tlf.91 11 91 73)