lørdag 21. juli 2012

Brekurs 2012

Med sin lette tilgjengelighet og storslåtte omgivelser er Steindalen på Lyngenhalvøya et perfekt sted å arrangere ei helg med breopplevelser. Vi skal gi dere ei kort innføring i brevandringens mysterier.
Vi skal lære å bruke isøks og stegjern, ulike gangteknikker og hvordan vi plasserer sikringsmidler. Sikkerhet er viktig ved brevandring og vi skal derfor ha ei økt på redning fra bresprekk. Meget spennende. Og så skal vi vandre rundt i brefallet på Steindalsbreen og oppleve spenningen og intensiteten av å være i et fascinerende naturelement.

Dato: fredag 31.08 - søndag 02.09
En teorikveld i Tromsø tirsdag 28.08

Pris: 1.850,-
Inkluderer leie av breutstyr. Vi bruker privatbiler til transport og spleiser på utgiftene.
Antall deltakere: minimum 4

Ansvarlige instruktører: Espen Nordahl og Svein Mortensen

Praktiske opplysninger: Deltakere må stille med telt og kokere. Vi organiserer deltakerne i telt- og kokelag. Vi er også avhengig av at deltakere stiller med biler til transport. Avgang Tromsø fredag ettermiddag med hjemkomst søndag kveld.

Anmarsjtid til leirplass er ca. 1 ½ time i relativt lettgått terreng.

Påmelding og mer informasjon; ta kontakt på espen@msmg.org eller på telefon: 91 11 91 73 (Espen)

Vel møtt til trivelige dager i Lyngsalpene