søndag 31. januar 2016

Sesongens andre skredkurs - midt i realitetene

29.-31.januar var vi 20 engasjerte deltakere, 3 instruktører og 2 instruktøraspiranter som sporet inn i skredtematikkens irrganger.

Tromsø Ski & Sykkel ga oss som vanlig hyggelig ramme rundt teoriundervisninga med oppstart fredag ettermiddag

Uteøkta lørag ble brukt i Ramfjorden opp mot Fagerfjellet med hovedfokus på terreng, snø, stabilitet og ei avsluttende økt med øvelse i bruk av sender/mottaker. Før vi svingte eller tok oss ned gjennom skogen.

Etter ei påfølgende teoriøkt om den menneskelige faktor og turplanlegging fikk deltakerne i oppgave i 3 grupper å planlegge turen søndag. To grupper skulle opp mot Buren og en mot Steinskardtinden. Rammeatt av ei værmelding med vind, økende nedbør, litt mildere og faregrad 3.

Og søndagen ble virkelig lærerik der vi i løpet av dagen fikk sett hvordan de klimatiske faktorer øker skredfaren i løpet av kort tid. Økende vind, økende nedbørsintensitet og mildere temperaturer ga raske endringer i snødekket. Som i kombinasjon med dårlig sikt ga tydelig beskjed om varsomhet! Tilbakemeldinger fra de som hadde vært høyere opp var også entydig; økende flakdannelse og skytende sprekker.  Klar faregrad 3 !
Vel nede ble vi så møtt av info om naturlig utløste skred i Lavangsdalen og på Kattfjordeidet. Mer tydelige tegn på økt skredfare finnes ikke!

En stor takk til alle for et flott og meget lærerikt kurs !

Far varsomt. Les of bruk www.varsom.nosøndag 24. januar 2016

Sesongens første skredkurs vel gjennomført

Så var vi i gang igjen med et av vinterens høydepunkter; skredkurs.
Denne helga var vi 18 deltakere, 3 instruktører og 2 instruktøraspiranter som sporet inn i skredtematikkens utfordringer.

Sedvanlig start fredag ettermiddag med teori i butikklokalene til Tromsø Ski & Sykkel (TSS). Uteøkta lørdag ble brukt opp mot Lille Blåmannen med vekt på terrengvurderinger, observasjoner, snøstudier og stabilitetsvurderinger.
Alt rammesatt av gjeldende skredvarsel for området. Før vi avsluttet med øvelse i bruk av sender/mottaker.

Vel tilbake på TSS ble det oppsummering av dagen, teori om den menneskelige faktor , risikovuderinger og turplanlegging.  Så fikk deltakerne i 3 grupper planlegge tur for søndag basert på gjeldede skredvarsel med fokus på definerte skredproblem.

Søndag var det så ut på tur på Kattfjordeidet. 2 grupper mot Skitntinden og ei mot Storsteinnestinden. Det ble en lærerik dag med mange fruktbare og lærerike diskusjoner. Og der vi fikk tydeliggjort at gjeldende skredvarsler for de siste dager har sin validitet; vi observerte skred i nordøstlige eksposisjoner ned mot Tverrfjellelva og på 884; sistnevnte et rimelig stort sådan. Joda; skredproblem 2 i varselet lever sitt liv. 

Så avsluttet vi på TSS med oppsummering og diskusjoner og demonstrasjon av ballongsekk. Måtte den aldri bli brukt!

En stor takk til alle engasjerte deltakerne, til våre to aspiranter Trond -Olav og Espen

Og til www.varsom.no; toppturentisiastens beste venn!

Beste hilsen Svein, Torben og Espen