mandag 22. november 2021

Vi har vært på Skredkonferansen på GolDa er "Nordisk konferanse om snøskred og friluftsliv" Gol avholdt. Konferansen går av stabelen hvert andre år ulike steder i landet.

Torben og Espen var der, sammen med 250 andre entusiaster. 

Vi deler her noen tanker etter konferansen:

Årets konferanse hadde et veldig varierende innhold rammet inn av tema var «Spor», og vi spora innom mange interessante tema.
 
Det som jeg kanskje tenker er av størst interesse etter konferansen er innlegget til Bjørn Torleif Lie. Han hadde innlegg om «digitale» skredkurs.
Han har laget 2 digitale skredkurs i dialog med NVE og skredskolen til Varsom. Han hadde en veldig bra presentasjon og viste hvordan disse kursa er tenkt brukt. Med disse kursa kan kursdeltagerne lese og ha en grunn forståelse for faget før de kommer på kurs. Disse kursa hadde og en «eksamen» som deltagerne kunne avholde digitalt. Her vil de da få kartlagt hva/om /hvilket tema de må jobbe mere med. Tenker dette kunne vært noe å gitt deltagerne før de kom på kurs, og selvsagt at de har tilgang til dette i en periode etterpå og.
 
Martin Indreiten innlegg om «tomme skred» sa noe om viktigheten av innmeldelse av skred til RegObs. De har flere ganger i Longyearbyen (rednings tjenesten) rykket ut flere ganger ti samme skred, som er tidligere meldt inn.
Han påpekt viktigheten av å bruke RegObs, og ikke være «less» på å melde inn observasjoner. Det kan være nok at det meldes inn med bilde og hvor/når. Vi må jobbe for at terskelen for å melde inn til RegObs, er lav. Tror mange «kvier» seg for å melde inn…..
 
Karsten Müller og Christian Jacdicke hadde innlegg om høyere utdanning innenfor snøskred-faget på bachelor-, master- og doktorgradsnivå i Norge. Interessant å høre hva som er innafor faget på Universitetene. Her er det mulig å bygge på kunnskap, også for oss instruktører for å få en ennå større forståelse av snø og snødekke.

Representanter fra Norsk Fjellsportforum (NF)  fortalte om deres jobb med den nye standarden i NF «Førstehjelp for friluftsliv» Her har de jobbet fram forslag og tanker på dette med 1.hjelp og NF standard/Utdanning . Utrolig interessant og viktig arbeid, dette med 1.hjelp og samkjøring synes jeg er viktig. Dette sikrer kursdeltagere lik opplæring og det kvalitetssikrer vårt arbeid som instruktører. Vi vil med dette få en opplæring i 1.hjelp som er relevant for snøskred og vinterfjellet.
 
Lørdag  styrte vår alles Tim Dassler «Roundtable» med tema; "Hvordan skal vi designe skredopplæringen og skredkursene på en best mulig måte?" . 
Mange gode tanker og ideer. Hovedfokuset vårt er vell å få flest mulig på kurs og at de etter endt kurs føler at de har lært noe, og at dette trygger deres ferdsel på ski, samt at deltagerne finner gleden med å finne «villsnøen» der den er trygg og god ut fra rådende forhold.

Andre foredrag vi fulgte spent med på var Håkon Gammelsæter sin gjennomgang av hvordan DNT håndterer forebyggende skredarbeid med utgangpunkt i skredulykka ved Trollfjordhytta for to år siden.  Viktig arbeid!!


Utenlandske skiturister utgjør en betydelig andel av den norske skredstatistikken. Rune Engeset fra Snøskredvarslingen stilte i sitt innlegg spørsmålet om hvordan vi skal nå ut med informasjon til denne gruppen. Innovasjon Norge er en viktig støttespiller og pådriver i dette viktige arbeidet!! 

Terrengfaktoren er jo vår beste venn når det gjelder hvordan å håndtere trygg ferdsel i vinterfjellet. Her er KAST (Klassifisering av skredterreng)  blitt et meget viktig verktøy for oss. KAST er den norske versjonen av det canadiske ATES systemet.  En av grunnleggerne av systemet; Grant Statham fra Canmore i Canada holdt et meget interessant nettforedrag om endringer i klasseinndelingen i systemet. 
Vi håper og satser på at KAST blir enda mer innarbeidet blant det norske toppturfolket. Det er mye turglede å hente fra trygge turer.

Vi takker for utrolig lærerike dager på Gol!!

Mer informasjon om årets konferanse og om tidligere seanser finner dere på www.skredkonferansen.no

Vi anbefaler alle med interesse for snø og skred å dra på neste skredkonferanse. Det er utrolig mye kunnskap og hente fra samvær med gode venner og sanne entusiaster! 
 
SKI YOU ALL

 

fredag 3. september 2021

SKREDKURS 2022

KURSDATOER GRUNNKURS HELG:
  • 11.-13.februar
  • 18.-20.februar
  • 25.-27.februar
  • 4.-6.mars
  • 25.-27.mars 

Alle kursene skjer ut fra Tromsø

PRIS:
Kurspris: 2.650,-
Pris ungdommer under 25 år: 2.400,-

For påmelding og mer informasjon; ta kontakt med Espen
på e-post: espen@msmg.org

Nærmere beskrivelse: 
Generelt 
Alle våre hovedinstruktører er godkjente av Norsk Fjellsportforum. På noen kurs vil vi kunne ha med aspiranter som er under utdanning.
Da vi skal være mye ute på tur forutsetter deltakelse på kurset at man gjennomført minimum 2-3 toppturer i forkant av kursene og har solide randonnè- eller telemarkski og har brukbare ferdigheter på ski.

Kursene starter fredag ettermiddag/kveld med teori inne. Lørdag er det uteøkt på dagtid med ei påfølgende teoriøkt inne på ettermiddagen. Søndag er det ut på tur igjen før vi tar ei kort avslutning inne.

Kursinnhold
Den eneste 100 % sikre måten å overleve et snøskred er som nevnt ikke å bli tatt.  Med dette utgangspunktet har vi stor fokus på det forebyggende. 
Vi ønsker å gi deltakerne basal kunnskap i å kunne ferdes tryggere på tur i snødekket brattere terreng

Vi gjennomgår alle de viktige faktorene for dannelse av snøskred, med stor vekt på den menneskelige faktor. Dette gjør vi bl.a. gjennom at deltakerne gruppevis får planlegge og gjennomføre egen tur.
Konkrete emner som blir gjennomgått er skredtyper, terrenget, snøen og snøomvandling, værfaktorer som påvirker skredfare, vegvalgsvurderinger, turplanlegging og -gjennomføring og kameratredning. 

Vi vektlegger våre kurs å være mest mulig praktiske og relevante.  Derfor tilpasses uteøktene til de reelle forholdene vi har der og da. Vi bruker bl.a. skredvarsler på varsom.no, informasjon fra regobs i tillegg til all annen aktuell informasjon når vi skal planlegge og gjennomføre uteøktene.

Minimum antall deltakere er 4.

Vi samarbeider med Tromsø ski & sykkel der alle deltakere på kursene vil få kjøpe aktuelt utstyr med gode rabatter.

For påmelding og mer informasjon; ta kontakt med Espen
på e-post: espen@msmg.org

VELKOMMEN på KURS MED OSS I 2022 
hilses fra Svein, Ola-Morten, Torben, Espen og Ruben


Gjør vinteren litt tryggere!!

Blir du først tatt og begravd av et snøskred er sjansen for å omkomme stor. Altfor stor!  Den eneste 100% garanti for å overleve snøskred er derfor ikke å bli tatt! 

Et skredkurs kan ofte være den beste måten å tilegne seg aktuell kunnskap.

Vi mennesker er selv ansvarlige for våre valg og våre handlinger. I 93% av tilfellene der folk omkommer i skred er de selv eller andre i turgruppa årsak til at skredet blir utløst. 

Så vi har ingen andre å skylde på enn oss selv. Dette er jo i utgangspunktet flott, for da kan vi selv gjøre noe med det.  Det er imidlertid ikke alltid like enkelt å komme frem til de rette handlinger der og da! 

Å skaffe seg kunnskap om tryggere ferdsel i skredterreng kommer ikke av seg selv. Det krever tid og det krever innsats fra oss. Men det kan være verdt innsatsen.  Så spor i vei.
Vi har mange indikasjoner på at folk de siste år er blitt mer bevisste i forhold til sin ferdsel i snødekket fjellterreng.  Det er kjempebra og inspirerende. 

Så derfor fortsetter vi i MSMG med vårt forebyggende skredarbeid. Slik at vi alle skal kunne få nyte det gode liv i vår vakre snødekte fjellverden år etter år.

mandag 14. juni 2021

Vi har vært på faglig oppdatering og utvikling

Helga 11.-13.juni 2021 arrangerte DNT fjellsport Troms; Norsk Fjellsportforum skredinstruktørseminar i Tromsø. Der stilte og bidro også Svein, Torben og Espen.

Et meget bra og inspirerende opplegg  satt på scenen av Håvard Lium, Cecilie Harr Moen og Stein Tronstad sammen med engasjerte deltakere bidro til ei meget lærerik og flott helg.

Dette var ei helg med utveksling av ideer og erfaringer krydret med mye bra og meget nyttig faglig stoff . Gjennomført både inne og ute

En stor stor takk fra MSMG gutta til arrangørene med ei oppsummering i klassisk kortform; meget bra!!