torsdag 7. april 2016

Givende samarbeid om skredopplæring for turistnæringen


Firmaet North Experience ved daglig leder Thomas Seppola tok tidligere i vinter kontakt med MSMG for å få til et samarbeid om skredopplæring for sine guider. Firmaet tilbyr aktiviteter i nord innen snøskuterturer og hundesledeturer.


Tirsdag 5.april stilte så skredinstruktør Torben Rognmo og instruktøraspirant Ruben Rognmo fra MSMG opp i Tamokdalen for å holde et dagskurs skred for ansatte i firmaet og fra Lyngsfjord Adventure. Totalt var det 11 som fikk ei innføring i hvordan å unngå snøskred.


Kurset startet med ei teoriøkt inne der man gikk gjennom faktorene som påvirker skredannelse; terreng, vær og snø i tillegg til å gi ei innføring i kameratredning.


Etter lunsj bar det så ut i terrenget for å praktisere. Her diskuterte man vegvalg, man gravde i og studerte snøen før man testet stabiliteten. Man fant bl.a. fant godt utviklete rennsnølag ved bakken.


Økta ble avsluttet med trening i bruk av sender/mottaker samt ei øve på strategisk utgraving.

Dagen ble avsluttet med ei oppsummering der deltakerne mente at kurset var meget  lærerikt og det kom innspill på at dette var noe man måtte fortsette med.


Eller med andre ord som i den hyggelige tilbakemeldinga vi fikk dageb etter kurset fra Thomas: « Vi i North Experience og Lyngsfjord Adventure er fornøyd med å ha fått et innblikk i snøskredproblematikken. Vi synes det er topp at Midnight Sun Mountain Guides har skreddersydd ett kurs til oss i turistnæringen som driver med snøscooter og hundesledeturer i skredutsatte områder. Nå er det opp til oss selv å bygge videre på dette, og sette kurset i verktøykassa for senere bruk.»


En stor takk til alle engasjerte deltakere. MSMG takker også Thomas Seppola så mye for det flotte initiativet. Vi bidrar gjerne neste år også. Forebyggende skredarbeid er viktig!!


En stor takk til Johannes Brye og outwest.no for alle innspill til kursopplegg og for bruk av stoffmateriell!!

Av Espen Nordahl