onsdag 28. september 2016

MSMG «Snøskred – Nei takk!» - utdanningsstipend for å bli NF-skredinstruktør

Midnight Sun Mountain Guides (MSMG) har i alle år hatt fokus på det forebyggende skredarbeid. Skredkurs er et viktig virkemiddel for å spre kunnskap til de som skal ut i potensielt skredterreng.
I den anledning trenger vi flere dyktige og godt motiverte skredinstruktører.
Derfor utlyser nå MSMG i samarbeid med BCA  «Snøskred – Nei takk»- stipend til 2 personer som bidrag til å utdanne seg til godkjent skredinstruktør etter utdanningsstigen til Norsk Fjellsportforum (NF).
Stipendiet skal dekke kursavgifter til NF-metodekurs og NF veilederkurs. For å sikre oss at kandidatene gjennomfører utdanningsløpet vil stipendiebeløpet bli utbetalt etter at de er ferdig godkjente skredinstruktører. Vi forventer at stipendiatene påbegynner utdanningen vinteren 2017 og er ferdige senest innen 2 år.
I tillegg vil de heldige vinnerne bli utstyrt med BCA Tracker 3 sender/mottaker, snowstudy kit,  sekk, spade og søkestang.  Utstyret vil stipendiatene få utdelt når bekreftet plass på metodekurs foreligger. Det forutsettes at utstyret blir brukt aktivt gjennom hele utdanningsløpet.
I tillegg vil Fri Flyt bidra med aktuelle inspirerende bokgaver til kandidatene.
Hvordan søke?
Send oss en søknad der du beskriver bakgrunnen din når det gjelder toppturer, ski-/brettaktiviteter, friluftsliv og andre ting som du mener er viktige i denne sammenhengen. Vennligst opplys hos hvilken kursarrangør du planlegger å starte utdanningen.

Skriv også hvorfor DU er motivert og har lyst til å bli skredinstruktør og hvorfor DU bør vinne stipendiet!
Søknaden sendes til: espen@msmg.org

Søknadsfrist er 31.12.2016

Velkommen som søker!

Skredkurs for organisasjoner og grupper

Midnight Sun Moutain Guides har etter hvert fått et korps med Norsk Fjellsportforum kvalifiserte skredinstruktører.

Dette gjør at vi kan bidra med egne skredkurs for grupper fra lag, foreninger og organisasjoner som kan stille med tilstrekkelig antall deltakere..

Vi kan også tilby egne skredkurs for snøscootermiljøet.

Er dere interessert er det bare å ta kontakt via espen@msmg.org

Velkommen på skredkurs.


lørdag 10. september 2016


Skredkurs 2018


SESONGENS OPPSATTE KURS ER HISTORIE. VI TAKKER ALLE ENTUSIASTISKE DELTAKERE FOR LÆRERIKE OG TRIVELIGE DAGER I LAG. FAR VEL OG NYT VINTEREN! 

VELKOMMEN TILBAKE TIL NYE KURS I JANUAR 2018!


Blir du først tatt og begravd av et snøskred er sjansen for å omkomme stor. Altfor stor!  Den eneste 100% garanti for å overleve snøskred er derfor ikke å bli tatt!

Vi mennesker er selv ansvarlige for våre valg og våre handlinger. I 93% av tilfellene der folk omkommer i skred er de selv eller andre i turgruppa årsak til at skredet blir utløst. Så vi har ingen andre å skylde på enn oss selv. Dette er jo i utgangspunktet flott, for da kan vi selv gjøre noe med det.  Det er imidlertid ikke alltid like enkelt å komme frem til de rette handlinger. Å skaffe seg kunnskap om tryggere ferdsel i skredterreng kommer ikke av seg selv. Det krever tid og det krever innsats fra oss. Men det kan være verdt innsatsen.  Så spor i vei.

Vi har mange indikasjoner på at folk de siste år er blitt mer bevisste i forhold til sin ferdsel i snødekket fjellterreng.  Det er kjempebra og inspirerende. 

Så derfor fortsetter vi i MSMG med våre bidrag til det forebyggende skredarbeid. 

Velkommen med på kurs. Velkommen til en litt tryggere vinter.

GRUNNKURS SKRED  2017
MSMG avholder i vinter tre kurs i Tromsø.

Kursdatoer
Kurs 1: 20.01 - 22.01 (fulltegnet)
Kurs 2: 27.01 - 29.01 (fulltegnet)
Kurs 3: 03.02- 05.02  (fulltegnet)


Da vi skal være mye ute på tur forutsetter deltakelse på kurset at man gjennomført minimum 2-3 toppturer i forkant av kursene og har solide randonnè- eller telemarkski.

Kursene starter fredag ettermiddag/kveld med teori inne. Lørdag er det uteøkt på dagtid med ei påfølgende teoriøkt inne på ettermiddagen. Søndag er det ut på tur igjen før vi tar ei kort avslutning inne.

Pris
Kurspris: 2.300,-
Pris ungdommer under 25 år: 2150,-

Kursinnhold
Den eneste 100 % sikre måten å overleve et snøskred er som nevnt ikke å bli tatt.  Med dette utgangspunktet har vi stor fokus på det forebyggende. 

Vi ønsker å gi deltakerne basal kunnskap i å kunne ferdes tryggere på tur i snødekket  brattere terreng

Vi gjennomgår alle de viktige faktorene for dannelse av snøskred, med stor vekt på den menneskelige faktor. Dette gjør vi bl.a gjennom at deltakerne gruppevis får planlegge og gjennomføre egen tur.

Konkrete emner som blir gjennomgått er skredtyper, terrenget, snøen og snøomvandling, værfaktorer som påvirker skredfare, vegvalgsvurderinger,  turplanlegging og -gjennomføring og kameratredning. 

Vi vektlegger våre kurs å være mest mulig praktiske og relevante  Derfor tilpasses uteøktene til de reelle forholdene vi har der og da. Vi bruker bl.a dagsaktuelle skredvarsler på varsom.no  i tillegg til annen aktuell informasjon når vi skal planlegge og gjennomføre uteøktene. 

Innholdet i våre grunnkurs er godkjent gjennom standard til Norsk Fjellsportforum (NF) og tilfredsstiller deres krav til Grunnkurs Skred Alpint. Alle våre hovedinstruktører er NF-godkjente eller er under NF-utdanning.

Vi samarbeider med Tromsø ski & sykkel der alle deltakere på kursene våre vil få kjøpe aktuelt utstyr med gode rabatter.
 

For påmelding og mer informasjon om kursene; ta kontakt med Espen på e-post: espen@msmg.orgVelkommen på kurs!

Hvem er vi

Hvem er Midnight Sun Mountain Guides?

Vi er fem gode venner som deler gleden av og være ute på tur i ei mest mulig trygg setting.

Etter at Espen når har flyttet til Svolvær er kontoradressen vår nå:  Gunnar Bergs vei 20, 8300 Svolvær. Men mesteparten av aktivitetene vil være konsentrert rundt Tromsø.

Samtidig som turliv skal være rammesatt av glede og de gode opplevelser, er vi på besøk i naturen og vi må tilpasse oss og er selv ansvarlige for de valg vi gjør.

I 1998 mistet vi nesten en god venn i ei skredulykke ute på Kvaløya utenfor Tromsø. Det ble et vendepunkt.

Aldri mer en slik opplevelse. Aldri mer omkomne i snøskred. Det har vært vår ledestjerne i alle våre aktiviteter.

Skredkurs er blitt vår mantra i det forebyggende arbeid. Her har vi gjennom alle år jobbet for å utvikle oss selv både kunnskaps- og erfaringsmessig for å kunne tilby kurs og opplæring som kan bidra til å gi folk en litt tryggere opplevelse i snødekket terreng.

I 2016 etablerte vi vår kampanje "Snøskred - Nei Takk" som entydig tilsynegir vår identitet.

Så hvem er da konkret vi fem venner:

F.v. Svein Mortensen, Espen Nordahl og Torben Rogno er vi som har lengst fartstid.  Fortsatt med smilet høyt hevet.
Ruben Rognmo ; et smilende medlem av MSMG famililenOla-Morten Kristoffersen; vårt ferskeste medlem i MSMG familien