mandag 13. februar 2012

Rapport fra første del av årets skredkurssesong


To kurs i regi av MSMG og et kurs for Vegvesenets skredobservatører ble alle gjennomført etter planene tross en vinter med lite snø.

MSMG kursene gikk med utgangspunkt Tromsø med totalt 32 deltakere. Kurset for Vegvesent ble holdt på Hav og Fjells flotte anlegg på Ringvassøya. Dette kurset hadde fokus på sikker ferdsel og kameratredning.

Vi takker alle deltakerne for lærerike dager! 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar