tirsdag 7. februar 2017

MSMGs glade ansikter anno 2017

Midnight Sun Mountain Guides har nå levd sitt liv i over 15 år. Startet den gang da av Harvey Goodwin og Espen Nordahl.

Og vi har holdt ut. Drevet frem av glede og av kjærlighet. Til naturen. Til mennesker. Og til mennesker i naturen. En natur som mange ganger stiller krav. Krav som krever kunnskap for å kunne nytes til fulle.

Skredulykka på Kvaløya i 1998 ble vendepunktet. Der og da ble grunnsteinen lagt. For at det er det forebyggende arbeid det må satses på.  Løser du ut og blir tatt i snøskred er sjansen så stor for at du omkommer at det ikke er verdt det. Overhodet ikke.

Så siden da har vi sporet frem med det forebyggende skredarbeid. År etter år. Med entusiasme, humør og håp. For å kunne gjøre livet der ute i vår vakre vinterkledde fjellverden litt tryggere for oss alle

Vi er blitt noen flere i vår lille MSMG familie. Men vi har beholdt ledestjerne at dette skal være en overskuddaktivitet. Dette skal være positivt og artig. Uten latter intet godt liv.

Med gleden ombord skal vi fortsette å smile. Og vi skal fortsette å jobbe i trua på at kunnskap kan redde liv. På at det forebyggende er sporet å gå for å komme tryggest mulig helt frem.  Helt opp. Helt ned. Helt i live.

Ski Heil.


MSMGs glade ansikter anno 2017. 
Fra venstre: Ruben Rognmo, Svein Mortensen, John Riise, Espen Nordahl og Torben Rognmo

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar